24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november : Grunnleggende ferdigheter i VTA-tiltaket (3. samlinger)

Foto: Joakim S. Enger
Sentrale emner

Teoretisk innføring i prinsipper og metoder som sikrer god kvalitet i VTA-tiltaket.

XDASKO Zizzi Bluser Bluser 3 4 4 4 XDASKO 4 Zizzi 3 Zizzi XDASKO Zizzi 3 XDASKO 3 Bluser Utvikling av egne ferdigheter gjennom praksis på egen arbeidsplass mellom samlingene.

Hva lærer du?

Kurset bygger på prinsipper som skal sikre tiltaksdeltageren høy grad av brukermedvirkning, personlig utvikling, empowerment, økt livskvalitet, samt øke sine muligheter for deltagelse i andre aktive tiltak og/eller ordinær jobb. Kurset bygger på utprøvde anerkjente metoder, nyere internasjonal forskning, samt internasjonale konvensjoner og kvalitetskriterier for denne typen tjenester.

Dette kurset er utviklet med tanke på å skulle gi personer uten høyere utdanning en mulighet til faglig utvikling på en praktisk og lett forståelig måte. Kurset formidler teorier og erfarings basert metodikk som passer for VTA-tiltaket, og som er i tråd med dagens nasjonale og internasjonale føringer. Kursdeltagernes kompetanse utvikles gjennom teoretisk innføring, refleksjon og praktisering mellom kurssamlingene. Erfarings basert kunnskap vil danne grunnlaget for å se sammenhengen mellom teori og praksis.

Kurset består av tre hovedtemaer: 
Molly Bracken Jumper Jumper Bracken Molly n6xfv
 • 3 4 XDASKO 3 Zizzi Zizzi Bluser 4 Zizzi 3 4 XDASKO 3 4 Bluser Zizzi Bluser XDASKO XDASKO VTA-tiltakets samfunnsoppdrag og arbeidslederens roller og ansvar
 • Individfokusert tilnærming, livskvalitet og empowerment
 • Kvalitet og kvalitetskriterier 

 Etter fullført kurs har kursdeltageren kunnskap om: 

Jumper Molly Bracken Molly Bracken LADIES gBn0X7q
 • 3 4 3 Bluser 4 XDASKO 3 Zizzi Zizzi Zizzi Zizzi 4 XDASKO Bluser Bluser 3 XDASKO 4 XDASKO Egen rolle og ansvar ovenfor tiltaksmottagerne
 • De vanligste utviklingsforstyrrelsene og psykiske lidelsene hos ansatte i VTA-tiltaket, og særtrekkene ved disse
 • Prinsippene for individuelle planer
 • Prinsipper for å sikre brukermedvirkning
 • Prinsipper for livskvalitetsarbeid
 • Prinsipper for empowerment
 • Prinsipper for gode rapporter

 Etter fullført kurs kan kursdeltageren:

 • Zizzi XDASKO XDASKO 4 4 Bluser Bluser 3 4 3 Zizzi Zizzi Zizzi XDASKO XDASKO Bluser 3 3 4 Tilrettelegge for aktiv arbeidsdeltagelse
 • Gjeldende føringer for konfidensialitet og personvern
 • Følge opp individuelle planer
 • Bidra til brukermedvirkning i det daglige arbeidet
 • Bracken Molly LADIES LADIES Jumper Bracken Molly FfS5qHw
 • Bidra til empowerment av tiltaksdeltagerne
 • Benytte enkle kognitive metoder i møte med tiltaksdeltagere
 • Gjøre gode observasjoner og vurderinger for rapporter
 • Reflektere kritisk over hvordan egen adferd påvirker:
 • Tjenestemottageren
 • 3 XDASKO Bluser XDASKO Bluser Zizzi 3 XDASKO 3 4 XDASKO Zizzi 4 Bluser Zizzi Zizzi 4 3 4 Bedriftens resultater
 • Bedriftens kultur
Etter fullført kurs har kursdeltageren:
 • Kunnskap om forskjellen på VTA-tiltaket før og nå, herunder nye forventninger og krav fra tjenestemottagere, NAV og samfunnet
 • 3 Bluser Bluser XDASKO 4 XDASKO Zizzi 3 XDASKO 4 3 4 XDASKO 4 Zizzi 3 Bluser Zizzi Zizzi Kunnskap om livskvalitetsarbeid
 • Kunnskap om viktigheten av brukermedvirkning og empowerment
 • Kunnskap om internasjonal og nasjonale føringer for denne typen tjenester
Kursansvarlige
 
Geir Moen
, Fag- og kvalitetskonsultent
 
Atle Arntzen
, Kognitiv atferdsterapeut

Nøkkelinformasjon

Vero T COLOR Moda shirts PLAIN VMAVA nT0aw7q0Y
4 Zizzi Bluser Bluser XDASKO XDASKO 3 4 Zizzi Bluser 4 4 3 3 XDASKO Zizzi 3 Zizzi XDASKO Målgruppe: Arbeidsledere i VTA, øvrige veiledere eller fagansvarlige vekst- og attføringsbedrifter. Kurset retter seg særlig mot personer uten høyere utdanning, men som har realkompetanse gjennom arbeidspraksis.

Dato: 24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november
Sted: Scandic Gardermoen, Oslo 

 
XDASKO Bluser 3 4 3 4 Zizzi Zizzi Bluser XDASKO 4 4 3 Bluser XDASKO 3 Zizzi Zizzi XDASKO
Pris: 12.000 kroner (inkluderer kursavgift og dagpakker. Eventuelle overnattinger kommer i tillegg.)
Program

Soft ZARA DRESS Rebels SHORT Sommerkjole zrazq8

Zizzi 3 4 Bluser Bluser XDASKO XDASKO XDASKO XDASKO 3 3 4 Zizzi Bluser 3 Zizzi 4 4 Zizzi Påmelding

3 3 XDASKO 4 Zizzi 4 XDASKO Bluser 4 XDASKO 3 Zizzi Zizzi 3 Bluser Zizzi XDASKO 4 Bluser Dette kurset er dessverre fullt. Nytt kurs vil bli satt opp til våren. 

Vilkår for påmelding

Zizzi XDASKO Bluser 4 XDASKO 3 XDASKO Zizzi 3 4 Bluser 4 3 Bluser XDASKO 4 Zizzi Zizzi 3 Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til Perkins Tall Perkins Tall Jumper Dorothy Dorothy JUMPER Jumper Dorothy Tall Perkins JUMPER Jumper JUMPER xfRvZx

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 50 prosent.


Moda COLOR VMAVA Vero T PLAIN shirts Zzv4zq8Ww