24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november : Grunnleggende ferdigheter i VTA-tiltaket (3. samlinger)

Foto: Joakim S. Enger
Sentrale emner

Teoretisk innføring i prinsipper og metoder som sikrer god kvalitet i VTA-tiltaket.

SKIRT Blyantskjørt Zizzi Blyantskjørt BOBBY SKIRT SKIRT Blyantskjørt Zizzi Zizzi Zizzi BOBBY BOBBY Utvikling av egne ferdigheter gjennom praksis på egen arbeidsplass mellom samlingene.

Hva lærer du?

Kurset bygger på prinsipper som skal sikre tiltaksdeltageren høy grad av brukermedvirkning, personlig utvikling, empowerment, økt livskvalitet, samt øke sine muligheter for deltagelse i andre aktive tiltak og/eller ordinær jobb. Kurset bygger på utprøvde anerkjente metoder, nyere internasjonal forskning, samt internasjonale konvensjoner og kvalitetskriterier for denne typen tjenester.

Dette kurset er utviklet med tanke på å skulle gi personer uten høyere utdanning en mulighet til faglig utvikling på en praktisk og lett forståelig måte. Kurset formidler teorier og erfarings basert metodikk som passer for VTA-tiltaket, og som er i tråd med dagens nasjonale og internasjonale føringer. Kursdeltagernes kompetanse utvikles gjennom teoretisk innføring, refleksjon og praktisering mellom kurssamlingene. Erfarings basert kunnskap vil danne grunnlaget for å se sammenhengen mellom teori og praksis.

Kurset består av tre hovedtemaer: 
CASUAL TAFRILL TAFRILL BOSS CASUAL BOSS CASUAL TAFRILL Hoodie Hoodie BOSS 6wxS5vBq
 • Blyantskjørt SKIRT SKIRT SKIRT Zizzi Zizzi BOBBY Blyantskjørt BOBBY Blyantskjørt Zizzi Zizzi BOBBY VTA-tiltakets samfunnsoppdrag og arbeidslederens roller og ansvar
 • Individfokusert tilnærming, livskvalitet og empowerment
 • Kvalitet og kvalitetskriterier 

 Etter fullført kurs har kursdeltageren kunnskap om: 

Genser TALABOSS Genser TALABOSS Genser BOSS CASUAL TALABOSS BOSS BOSS CASUAL BOSS CASUAL dxYwqTgd
 • BOBBY Blyantskjørt Zizzi BOBBY SKIRT Blyantskjørt SKIRT BOBBY Zizzi Zizzi Blyantskjørt SKIRT Zizzi Egen rolle og ansvar ovenfor tiltaksmottagerne
 • De vanligste utviklingsforstyrrelsene og psykiske lidelsene hos ansatte i VTA-tiltaket, og særtrekkene ved disse
 • Prinsippene for individuelle planer
 • Prinsipper for å sikre brukermedvirkning
 • Prinsipper for livskvalitetsarbeid
 • Prinsipper for empowerment
 • Prinsipper for gode rapporter

 Etter fullført kurs kan kursdeltageren:

 • Blyantskjørt Zizzi Blyantskjørt Zizzi BOBBY Zizzi SKIRT Zizzi BOBBY BOBBY SKIRT SKIRT Blyantskjørt Tilrettelegge for aktiv arbeidsdeltagelse
 • Gjeldende føringer for konfidensialitet og personvern
 • Følge opp individuelle planer
 • Bidra til brukermedvirkning i det daglige arbeidet
 • BOSS TALABOSS CASUAL Genser BOSS CASUAL 74FFq6w
 • Bidra til empowerment av tiltaksdeltagerne
 • Benytte enkle kognitive metoder i møte med tiltaksdeltagere
 • Gjøre gode observasjoner og vurderinger for rapporter
 • Reflektere kritisk over hvordan egen adferd påvirker:
 • Tjenestemottageren
 • Blyantskjørt Zizzi BOBBY Zizzi SKIRT Blyantskjørt Zizzi SKIRT SKIRT BOBBY BOBBY Zizzi Blyantskjørt Bedriftens resultater
 • Bedriftens kultur
Etter fullført kurs har kursdeltageren:
 • Kunnskap om forskjellen på VTA-tiltaket før og nå, herunder nye forventninger og krav fra tjenestemottagere, NAV og samfunnet
 • BOBBY Zizzi SKIRT Zizzi SKIRT BOBBY SKIRT Zizzi Zizzi Blyantskjørt BOBBY Blyantskjørt Blyantskjørt Kunnskap om livskvalitetsarbeid
 • Kunnskap om viktigheten av brukermedvirkning og empowerment
 • Kunnskap om internasjonal og nasjonale føringer for denne typen tjenester
Kursansvarlige
 
Geir Moen
, Fag- og kvalitetskonsultent
 
Atle Arntzen
, Kognitiv atferdsterapeut

Nøkkelinformasjon

Slim Essentials fit jeans Maternity Zalando UEqwPp
Blyantskjørt Zizzi Zizzi Zizzi BOBBY Blyantskjørt BOBBY Blyantskjørt Zizzi BOBBY SKIRT SKIRT SKIRT Målgruppe: Arbeidsledere i VTA, øvrige veiledere eller fagansvarlige vekst- og attføringsbedrifter. Kurset retter seg særlig mot personer uten høyere utdanning, men som har realkompetanse gjennom arbeidspraksis.

Dato: 24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november
Sted: Scandic Gardermoen, Oslo 

 
Zizzi Blyantskjørt BOBBY SKIRT Zizzi BOBBY Zizzi BOBBY Blyantskjørt Blyantskjørt SKIRT SKIRT Zizzi
Pris: 12.000 kroner (inkluderer kursavgift og dagpakker. Eventuelle overnattinger kommer i tillegg.)
Program

Soft ZARA DRESS Rebels SHORT Sommerkjole zrazq8

SKIRT SKIRT Zizzi SKIRT Zizzi BOBBY Blyantskjørt Blyantskjørt Zizzi Blyantskjørt Zizzi BOBBY BOBBY Påmelding

Zizzi SKIRT SKIRT SKIRT Zizzi Blyantskjørt BOBBY Blyantskjørt Zizzi Zizzi BOBBY Blyantskjørt BOBBY Dette kurset er dessverre fullt. Nytt kurs vil bli satt opp til våren. 

Vilkår for påmelding

BOBBY Zizzi Zizzi SKIRT BOBBY SKIRT Zizzi Zizzi Blyantskjørt Blyantskjørt BOBBY SKIRT Blyantskjørt Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til Perkins Tall Perkins Tall Jumper Dorothy Dorothy JUMPER Jumper Dorothy Tall Perkins JUMPER Jumper JUMPER xfRvZx

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 50 prosent.


Shorts Zalando Essentials Essentials Zalando Maternity UqvT8Xw