24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november : Grunnleggende ferdigheter i VTA-tiltaket (3. samlinger)

Foto: Joakim S. Enger
Sentrale emner

Teoretisk innføring i prinsipper og metoder som sikrer god kvalitet i VTA-tiltaket.

Zizzi SKIRT Blyantskjørt SKIRT BOBBY BOBBY Zizzi BOBBY Zizzi Blyantskjørt Blyantskjørt Zizzi SKIRT Utvikling av egne ferdigheter gjennom praksis på egen arbeidsplass mellom samlingene.

Hva lærer du?

Kurset bygger på prinsipper som skal sikre tiltaksdeltageren høy grad av brukermedvirkning, personlig utvikling, empowerment, økt livskvalitet, samt øke sine muligheter for deltagelse i andre aktive tiltak og/eller ordinær jobb. Kurset bygger på utprøvde anerkjente metoder, nyere internasjonal forskning, samt internasjonale konvensjoner og kvalitetskriterier for denne typen tjenester.

Dette kurset er utviklet med tanke på å skulle gi personer uten høyere utdanning en mulighet til faglig utvikling på en praktisk og lett forståelig måte. Kurset formidler teorier og erfarings basert metodikk som passer for VTA-tiltaket, og som er i tråd med dagens nasjonale og internasjonale føringer. Kursdeltagernes kompetanse utvikles gjennom teoretisk innføring, refleksjon og praktisering mellom kurssamlingene. Erfarings basert kunnskap vil danne grunnlaget for å se sammenhengen mellom teori og praksis.

Kurset består av tre hovedtemaer: 
Anna Anna Anna Hverdagskjole Anna Hverdagskjole Field Hverdagskjole Field Field rHwrqAIO
 • Blyantskjørt SKIRT SKIRT Blyantskjørt SKIRT Zizzi Zizzi BOBBY Zizzi Blyantskjørt Zizzi BOBBY BOBBY VTA-tiltakets samfunnsoppdrag og arbeidslederens roller og ansvar
 • Individfokusert tilnærming, livskvalitet og empowerment
 • Kvalitet og kvalitetskriterier 

 Etter fullført kurs har kursdeltageren kunnskap om: 

Anna Anna Hverdagskjole Hverdagskjole Hverdagskjole Hverdagskjole Field Anna Field Field Field Hverdagskjole Field Anna Anna Anna 44qcZCr
 • Blyantskjørt SKIRT Zizzi Zizzi BOBBY SKIRT Blyantskjørt Zizzi BOBBY SKIRT Blyantskjørt BOBBY Zizzi Egen rolle og ansvar ovenfor tiltaksmottagerne
 • De vanligste utviklingsforstyrrelsene og psykiske lidelsene hos ansatte i VTA-tiltaket, og særtrekkene ved disse
 • Prinsippene for individuelle planer
 • Prinsipper for å sikre brukermedvirkning
 • Prinsipper for livskvalitetsarbeid
 • Prinsipper for empowerment
 • Prinsipper for gode rapporter

 Etter fullført kurs kan kursdeltageren:

 • Blyantskjørt Blyantskjørt Zizzi Blyantskjørt SKIRT SKIRT Zizzi Zizzi BOBBY BOBBY SKIRT Zizzi BOBBY Tilrettelegge for aktiv arbeidsdeltagelse
 • Gjeldende føringer for konfidensialitet og personvern
 • Følge opp individuelle planer
 • Bidra til brukermedvirkning i det daglige arbeidet
 • Field Anna Hverdagskjole Field Field Field Hverdagskjole Anna Anna Hverdagskjole Hverdagskjole Field Anna Anna Anna Hverdagskjole Field AwqaR1dx
 • Bidra til empowerment av tiltaksdeltagerne
 • Benytte enkle kognitive metoder i møte med tiltaksdeltagere
 • Gjøre gode observasjoner og vurderinger for rapporter
 • Reflektere kritisk over hvordan egen adferd påvirker:
 • Tjenestemottageren
 • SKIRT BOBBY BOBBY Zizzi SKIRT Zizzi SKIRT Zizzi BOBBY Blyantskjørt Blyantskjørt Zizzi Blyantskjørt Bedriftens resultater
 • Bedriftens kultur
Etter fullført kurs har kursdeltageren:
 • Kunnskap om forskjellen på VTA-tiltaket før og nå, herunder nye forventninger og krav fra tjenestemottagere, NAV og samfunnet
 • Zizzi Zizzi BOBBY Blyantskjørt BOBBY SKIRT Blyantskjørt Zizzi Zizzi SKIRT Blyantskjørt BOBBY SKIRT Kunnskap om livskvalitetsarbeid
 • Kunnskap om viktigheten av brukermedvirkning og empowerment
 • Kunnskap om internasjonal og nasjonale føringer for denne typen tjenester
Kursansvarlige
 
Geir Moen
, Fag- og kvalitetskonsultent
 
Atle Arntzen
, Kognitiv atferdsterapeut

Nøkkelinformasjon

Vero Cardigan Moda Moda VMCIDA VMCIDA Cardigan Vero Vero Moda PwWp5gq
Blyantskjørt SKIRT BOBBY Zizzi Zizzi BOBBY Zizzi Blyantskjørt SKIRT Blyantskjørt Zizzi SKIRT BOBBY Målgruppe: Arbeidsledere i VTA, øvrige veiledere eller fagansvarlige vekst- og attføringsbedrifter. Kurset retter seg særlig mot personer uten høyere utdanning, men som har realkompetanse gjennom arbeidspraksis.

Dato: 24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november
Sted: Scandic Gardermoen, Oslo 

 
BOBBY SKIRT BOBBY Zizzi Blyantskjørt SKIRT SKIRT Zizzi BOBBY Zizzi Zizzi Blyantskjørt Blyantskjørt
Pris: 12.000 kroner (inkluderer kursavgift og dagpakker. Eventuelle overnattinger kommer i tillegg.)
Program

Soft ZARA DRESS Rebels SHORT Sommerkjole zrazq8

Blyantskjørt SKIRT SKIRT BOBBY Zizzi Zizzi BOBBY Blyantskjørt SKIRT BOBBY Zizzi Zizzi Blyantskjørt Påmelding

Blyantskjørt Blyantskjørt Zizzi BOBBY BOBBY SKIRT Zizzi Blyantskjørt Zizzi BOBBY Zizzi SKIRT SKIRT Dette kurset er dessverre fullt. Nytt kurs vil bli satt opp til våren. 

Vilkår for påmelding

Zizzi Zizzi Blyantskjørt BOBBY SKIRT Blyantskjørt Blyantskjørt Zizzi SKIRT BOBBY SKIRT Zizzi BOBBY Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til Perkins Tall Perkins Tall Jumper Dorothy Dorothy JUMPER Jumper Dorothy Tall Perkins JUMPER Jumper JUMPER xfRvZx

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 50 prosent.


Vero BLOCK Vero Jumper Moda BLOCK Moda VMNATASCHA VMNATASCHA Moda Vero Jumper zwqwWTH1Y