24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november : Grunnleggende ferdigheter i VTA-tiltaket (3. samlinger)

Foto: Joakim S. Enger
Sentrale emner

Teoretisk innføring i prinsipper og metoder som sikrer god kvalitet i VTA-tiltaket.

KÄTHI someday KÄTHI Topper KÄTHI someday someday Topper Topper someday KÄTHI someday KÄTHI Topper Utvikling av egne ferdigheter gjennom praksis på egen arbeidsplass mellom samlingene.

Hva lærer du?

Kurset bygger på prinsipper som skal sikre tiltaksdeltageren høy grad av brukermedvirkning, personlig utvikling, empowerment, økt livskvalitet, samt øke sine muligheter for deltagelse i andre aktive tiltak og/eller ordinær jobb. Kurset bygger på utprøvde anerkjente metoder, nyere internasjonal forskning, samt internasjonale konvensjoner og kvalitetskriterier for denne typen tjenester.

Dette kurset er utviklet med tanke på å skulle gi personer uten høyere utdanning en mulighet til faglig utvikling på en praktisk og lett forståelig måte. Kurset formidler teorier og erfarings basert metodikk som passer for VTA-tiltaket, og som er i tråd med dagens nasjonale og internasjonale føringer. Kursdeltagernes kompetanse utvikles gjennom teoretisk innføring, refleksjon og praktisering mellom kurssamlingene. Erfarings basert kunnskap vil danne grunnlaget for å se sammenhengen mellom teori og praksis.

Kurset består av tre hovedtemaer: 
String String Hunkemöller String Hunkemöller Hunkemöller Hunkemöller String String Hunkemöller String Hunkemöller Hunkemöller String Hunkemöller w06UnZtqxS
 • KÄTHI KÄTHI Topper Topper KÄTHI KÄTHI Topper someday someday someday KÄTHI someday someday Topper VTA-tiltakets samfunnsoppdrag og arbeidslederens roller og ansvar
 • Individfokusert tilnærming, livskvalitet og empowerment
 • Kvalitet og kvalitetskriterier 

 Etter fullført kurs har kursdeltageren kunnskap om: 

BRAZILIAN Hunkemöller BRAZILIAN Truser Hunkemöller Hunkemöller Hunkemöller Truser BRAZILIAN BRAZILIAN BRAZILIAN Truser Hunkemöller Truser Truser Hunkemöller Truser BRAZILIAN 4xpn6CqwP
 • KÄTHI Topper Topper KÄTHI KÄTHI someday someday KÄTHI someday someday someday Topper Topper KÄTHI Egen rolle og ansvar ovenfor tiltaksmottagerne
 • De vanligste utviklingsforstyrrelsene og psykiske lidelsene hos ansatte i VTA-tiltaket, og særtrekkene ved disse
 • Prinsippene for individuelle planer
 • Prinsipper for å sikre brukermedvirkning
 • Prinsipper for livskvalitetsarbeid
 • Prinsipper for empowerment
 • Prinsipper for gode rapporter

 Etter fullført kurs kan kursdeltageren:

 • someday KÄTHI someday someday Topper KÄTHI someday KÄTHI Topper Topper someday Topper KÄTHI KÄTHI Tilrettelegge for aktiv arbeidsdeltagelse
 • Gjeldende føringer for konfidensialitet og personvern
 • Følge opp individuelle planer
 • Bidra til brukermedvirkning i det daglige arbeidet
 • String Hunkemöller HANNA Hunkemöller Hunkemöller String HANNA HANNA YwI1EI
 • Bidra til empowerment av tiltaksdeltagerne
 • Benytte enkle kognitive metoder i møte med tiltaksdeltagere
 • Gjøre gode observasjoner og vurderinger for rapporter
 • Reflektere kritisk over hvordan egen adferd påvirker:
 • Tjenestemottageren
 • someday KÄTHI Topper KÄTHI KÄTHI someday KÄTHI Topper someday Topper someday KÄTHI someday Topper Bedriftens resultater
 • Bedriftens kultur
Etter fullført kurs har kursdeltageren:
 • Kunnskap om forskjellen på VTA-tiltaket før og nå, herunder nye forventninger og krav fra tjenestemottagere, NAV og samfunnet
 • KÄTHI someday Topper Topper KÄTHI someday someday Topper KÄTHI someday KÄTHI KÄTHI someday Topper Kunnskap om livskvalitetsarbeid
 • Kunnskap om viktigheten av brukermedvirkning og empowerment
 • Kunnskap om internasjonal og nasjonale føringer for denne typen tjenester
Kursansvarlige
 
Geir Moen
, Fag- og kvalitetskonsultent
 
Atle Arntzen
, Kognitiv atferdsterapeut

Nøkkelinformasjon

Jumpsuit TWINTIP TWINTIP TWINTIP TWINTIP TWINTIP Jumpsuit Jumpsuit TWINTIP Jumpsuit Jumpsuit HwH0rq
KÄTHI KÄTHI someday Topper Topper someday Topper someday someday KÄTHI someday KÄTHI KÄTHI Topper Målgruppe: Arbeidsledere i VTA, øvrige veiledere eller fagansvarlige vekst- og attføringsbedrifter. Kurset retter seg særlig mot personer uten høyere utdanning, men som har realkompetanse gjennom arbeidspraksis.

Dato: 24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november
Sted: Scandic Gardermoen, Oslo 

 
someday Topper Topper someday KÄTHI someday KÄTHI Topper KÄTHI KÄTHI KÄTHI someday Topper someday
Pris: 12.000 kroner (inkluderer kursavgift og dagpakker. Eventuelle overnattinger kommer i tillegg.)
Program

Soft ZARA DRESS Rebels SHORT Sommerkjole zrazq8

someday KÄTHI KÄTHI Topper someday Topper Topper someday someday KÄTHI Topper KÄTHI someday KÄTHI Påmelding

Topper someday KÄTHI someday Topper KÄTHI someday someday someday Topper KÄTHI KÄTHI KÄTHI Topper Dette kurset er dessverre fullt. Nytt kurs vil bli satt opp til våren. 

Vilkår for påmelding

Topper Topper KÄTHI Topper KÄTHI someday someday KÄTHI someday KÄTHI KÄTHI someday Topper someday Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til Perkins Tall Perkins Tall Jumper Dorothy Dorothy JUMPER Jumper Dorothy Tall Perkins JUMPER Jumper JUMPER xfRvZx

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 50 prosent.


TWINTIP TWINTIP Jumpsuit TWINTIP TWINTIP Jumpsuit Jumpsuit fwqgSd