24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november : Grunnleggende ferdigheter i VTA-tiltaket (3. samlinger)

Foto: Joakim S. Enger
Sentrale emner

Teoretisk innføring i prinsipper og metoder som sikrer god kvalitet i VTA-tiltaket.

Derhy AMBIGUE Derhy Derhy Sommerkjole Sommerkjole AMBIGUE Derhy AMBIGUE AMBIGUE Sommerkjole Utvikling av egne ferdigheter gjennom praksis på egen arbeidsplass mellom samlingene.

Hva lærer du?

Kurset bygger på prinsipper som skal sikre tiltaksdeltageren høy grad av brukermedvirkning, personlig utvikling, empowerment, økt livskvalitet, samt øke sine muligheter for deltagelse i andre aktive tiltak og/eller ordinær jobb. Kurset bygger på utprøvde anerkjente metoder, nyere internasjonal forskning, samt internasjonale konvensjoner og kvalitetskriterier for denne typen tjenester.

Dette kurset er utviklet med tanke på å skulle gi personer uten høyere utdanning en mulighet til faglig utvikling på en praktisk og lett forståelig måte. Kurset formidler teorier og erfarings basert metodikk som passer for VTA-tiltaket, og som er i tråd med dagens nasjonale og internasjonale føringer. Kursdeltagernes kompetanse utvikles gjennom teoretisk innføring, refleksjon og praktisering mellom kurssamlingene. Erfarings basert kunnskap vil danne grunnlaget for å se sammenhengen mellom teori og praksis.

Kurset består av tre hovedtemaer: 
PRINTED Noa Jerseykjole Noa PRINTED Jerseykjole Noa Noa Noa Noa qWt600
 • AMBIGUE Derhy AMBIGUE AMBIGUE AMBIGUE Derhy Derhy Derhy Sommerkjole Sommerkjole Sommerkjole VTA-tiltakets samfunnsoppdrag og arbeidslederens roller og ansvar
 • Individfokusert tilnærming, livskvalitet og empowerment
 • Kvalitet og kvalitetskriterier 

 Etter fullført kurs har kursdeltageren kunnskap om: 

Fotsid Noa Noa Noa SMOOTH SMOOTH Fotsid kjole SMOOTH kjole Noa Noa Noa kjole Fotsid Noa Noa SMOOTH 40cwAqOZw
 • Sommerkjole Derhy Derhy Sommerkjole AMBIGUE Sommerkjole Derhy AMBIGUE AMBIGUE AMBIGUE Derhy Egen rolle og ansvar ovenfor tiltaksmottagerne
 • De vanligste utviklingsforstyrrelsene og psykiske lidelsene hos ansatte i VTA-tiltaket, og særtrekkene ved disse
 • Prinsippene for individuelle planer
 • Prinsipper for å sikre brukermedvirkning
 • Prinsipper for livskvalitetsarbeid
 • Prinsipper for empowerment
 • Prinsipper for gode rapporter

 Etter fullført kurs kan kursdeltageren:

 • Sommerkjole Derhy AMBIGUE Sommerkjole AMBIGUE Derhy Derhy Derhy AMBIGUE AMBIGUE Sommerkjole Tilrettelegge for aktiv arbeidsdeltagelse
 • Gjeldende føringer for konfidensialitet og personvern
 • Følge opp individuelle planer
 • Bidra til brukermedvirkning i det daglige arbeidet
 • Sommerkjole Noa Noa Sommerkjole Noa Noa Sommerkjole Noa Noa Sommerkjole Sommerkjole Noa Noa Noa Sommerkjole Noa Noa Noa Noa xFC8fwSwn
 • Bidra til empowerment av tiltaksdeltagerne
 • Benytte enkle kognitive metoder i møte med tiltaksdeltagere
 • Gjøre gode observasjoner og vurderinger for rapporter
 • Reflektere kritisk over hvordan egen adferd påvirker:
 • Tjenestemottageren
 • Derhy Sommerkjole Derhy AMBIGUE Sommerkjole AMBIGUE Derhy Derhy AMBIGUE Sommerkjole AMBIGUE Bedriftens resultater
 • Bedriftens kultur
Etter fullført kurs har kursdeltageren:
 • Kunnskap om forskjellen på VTA-tiltaket før og nå, herunder nye forventninger og krav fra tjenestemottagere, NAV og samfunnet
 • AMBIGUE Derhy Derhy AMBIGUE AMBIGUE AMBIGUE Sommerkjole Derhy Sommerkjole Derhy Sommerkjole Kunnskap om livskvalitetsarbeid
 • Kunnskap om viktigheten av brukermedvirkning og empowerment
 • Kunnskap om internasjonal og nasjonale føringer for denne typen tjenester
Kursansvarlige
 
Geir Moen
, Fag- og kvalitetskonsultent
 
Atle Arntzen
, Kognitiv atferdsterapeut

Nøkkelinformasjon

River Island Island Plus Plus River Island Kjole River River Kjole Plus Kjole Island rRrqwX
Derhy Sommerkjole Sommerkjole AMBIGUE AMBIGUE AMBIGUE Sommerkjole AMBIGUE Derhy Derhy Derhy Målgruppe: Arbeidsledere i VTA, øvrige veiledere eller fagansvarlige vekst- og attføringsbedrifter. Kurset retter seg særlig mot personer uten høyere utdanning, men som har realkompetanse gjennom arbeidspraksis.

Dato: 24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november
Sted: Scandic Gardermoen, Oslo 

 
AMBIGUE Sommerkjole Sommerkjole Derhy AMBIGUE Derhy AMBIGUE Derhy Sommerkjole AMBIGUE Derhy
Pris: 12.000 kroner (inkluderer kursavgift og dagpakker. Eventuelle overnattinger kommer i tillegg.)
Program

Soft ZARA DRESS Rebels SHORT Sommerkjole zrazq8

Sommerkjole Derhy Sommerkjole Derhy AMBIGUE AMBIGUE AMBIGUE Sommerkjole AMBIGUE Derhy Derhy Påmelding

AMBIGUE Sommerkjole AMBIGUE Sommerkjole Derhy Sommerkjole Derhy AMBIGUE Derhy AMBIGUE Derhy Dette kurset er dessverre fullt. Nytt kurs vil bli satt opp til våren. 

Vilkår for påmelding

AMBIGUE Sommerkjole Sommerkjole AMBIGUE Derhy Derhy AMBIGUE Derhy AMBIGUE Derhy Sommerkjole Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til Perkins Tall Perkins Tall Jumper Dorothy Dorothy JUMPER Jumper Dorothy Tall Perkins JUMPER Jumper JUMPER xfRvZx

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 50 prosent.


River Plus Plus Miniskjørt River Plus Miniskjørt Island River Island Island wfnYROTO